Beslag op registergoed vervallen, maar inschrijving niet doorgehaald