Ook lage symbolische vergoeding betekent huur en dus verhuurdersheffing

Ook lage symbolische vergoeding betekent huur en dus verhuurdersheffing

Het onderhavige arrest van de Hoge Raad toont aan dat de verhuurdersheffing een bedreiging kan vormen voor sociale initiatieven op het gebied van huisvesting. De Hoge Raad oordeelt dat sprake is van huurovereenkomsten, op basis waarvan een stichting verhuurdersheffing verschuldigd is. Dat de door de bewoonsters betaalde vergoedingen de kosten van de stichting niet dekken, maakt dat niet anders.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen