De reikwijdte van een erfdienstbaarheid

De reikwijdte van een erfdienstbaarheid

De centrale vraag in de onderstaande zaak is: kan een erfdienstbaarheid ook strekken ten behoeve van (een deel van) een perceel dat geen onderdeel is van het heersend erf? De Hoge Raad deed slechts eenmaal eerder een uitspraak over dit onderwerp: in 1981.