Is het mogelijk een proefcontract te sluiten met huurders?

Is het mogelijk een proefcontract te sluiten met huurders?

Verhuurders die te maken hebben met huurders die geen vaste inkomsten hebben (zoals studenten) kunnen er belang bij hebben om hun huurders eerst in de praktijk mee te maken, voordat zij overgaan tot het sluiten van een huurcontract voor onbepaalde tijd. In de (lagere) rechtspraak lijkt daarbij van belang op welke wijze de verhuurder contracten voor bepaalde tijd inzet. De bedoeling van de wetgever met dergelijke contracten is om tijdelijke verhuur mogelijk te maken, niet om proefperiodes te faciliteren.