Inbezitneming van beperkte zakelijke genotsrechten

Inbezitneming van beperkte zakelijke genotsrechten

Het leerstuk van de verkrijgende en bevrijdende verjaring is vaak aanleiding voor een intensief juridisch debat. Onbesproken blijft veelal de basisvraag welke goederen in aanmerking komen voor verkrijging door middel van verjaring. Onderstaande bijdrage behandelt de mogelijkheden van extinctieve verjaring door inbezitneming van het recht van erfdienstbaarheid, het recht van opstal en het recht van erfpacht.