Welstandstoets bij omgevingsvergunning?

Welstandstoets bij omgevingsvergunning?

Naarmate een bestemmingsplan gedetailleerder voorschriften geeft voor bouwen, wordt een welstandstoets sneller geacht belemmerend te zijn voor de bouwmogelijkheden van dit plan. Uit de jurisprudentie blijkt dat de Afdeling nagaat of een bestemmingsplan veel keuze laat voor de wijzen waarop een bouwplan kan worden uitgevoerd.