Cumulatieve werking van boetebedingen in huurovereenkomsten?

Cumulatieve werking van boetebedingen in huurovereenkomsten?

De voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam heeft een prejudiciële vraag gesteld aan het Hof van Justitie over de uitleg van een boetebeding in een huurovereenkomst, waarin een verbod is opgenomen op het geheel of gedeeltelijk onderverhuren of in gebruik geven van het gehuurde aan derden.