Getaxeerde waarde winkelpand niet maatgevend

Getaxeerde waarde winkelpand niet maatgevend

Bij een vermogensverschuiving van een bv aan zijn dga is sprake van winst uit aanmerkelijk belang als de vennootschap verarmt. Zowel de vennootschap als de aandeelhouder moeten zich bewust zijn van de bevoordeling van de aandeelhouder als zodanig. Is bij verkoop van een woon/winkelpand tegen de getaxeerde waarde een verkapte winstuitdeling aanwezig?