De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter

De bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter en de bestuursrechter

In bevoegdhedenovereenkomsten maken gemeenten afspraken met wederpartijen over de manier waarop zij gebruikmaken van publiekrechtelijke bevoegdheden (zoals wijziging van een bestemmingsplan). In het bekende arrest Etam/Zoetermeer overwoog de Hoge Raad dat de niet-nakoming van een bevoegdhedenovereenkomst bij de civiele rechter aan de orde kan worden gesteld, ook indien het bestemmingsplan dat als gevolg van de overeenkomst is vastgesteld inmiddels formele rechtskracht heeft gekregen.
In dit artikel wordt aan de hand van jurisprudentie de balans opgemaakt ten aanzien van de bevoegdhedenovereenkomst. De aard van de overeenkomst, de rechtsmachtverdeling, de vordering bij niet nakoming en schadevergoeding komen aan de orde.