Te hoge Airbnb-boete

Te hoge Airbnb-boete

De gemeente Amsterdam is gebaat bij de mogelijkheid om (hoge) bestuurlijke boetes op te kunnen leggen teneinde de verhuur van woningen via Airbnb tegen te gaan. Deze uitspraak, waarin de mogelijkheid wordt geboden om af te kunnen wijken van het gefixeerde boetestelsel (ook indien geen sprake is van een bijzondere omstandigheid), maakt dit echter minder snel mogelijk. De gemeente zal dan ook ongetwijfeld hoger beroep instellen bij de Raad van State.