VvE-besluit aangaan energiebespaarlening geldig

VvE-besluit aangaan energiebespaarlening geldig

VvE’s kunnen sinds 2018 op grond van artikel 5:126 lid 4 BW een overeenkomst van geldlening aangaan voor de uitvoering van onderhoud of investeringen. Een VvE besloot tot het aangaan van een energiebespaarlening voor groot onderhoud. Eén van de eigenaars was het daarmee niet eens. De eigenaar stelt onder meer dat het geldend reglement een verbod bevat op het aangaan van geldleningen. Ook wordt de vernietiging van het besluit ingeroepen vanwege verhoging van de servicekostenbijdrage. De kantonrechter laat de besluiten echter in stand.
Wil je als VvE de mogelijkheid tot het aangaan van een geldlening uitsluiten of anderszins beperken, dan zal dit expliciet in het reglement of de splitsingsakte van de VvE moeten worden opgenomen.