Uithangborden, reclameborden en airco-units aan Rijksmonumenten: vergunningvereisten

Uithangborden, reclameborden en airco-units aan Rijksmonumenten: vergunningvereisten

Deze uitspraak van de Raad van State maakt nog eens duidelijk welke vergunningvereisten gelden en op welke manier die mogen worden gehandhaafd, wanneer op monumenten objecten als reclame-uitingen en technische voorzieningen zijn aangebracht, zonder dat daarvoor een vergunning is verleend.