Spookbewoning door verhuurder beperkt huurgenot

Spookbewoning door verhuurder beperkt huurgenot

Bij een gebrek denkt men al snel aan gebreken in of aan het pand zelf, zoals een lekkend dak. Maar zoals uit de wettelijke omschrijving blijkt, kunnen ook andere (niet aan de huurder toe te rekenen) omstandigheden die een beperking van het huurgenot tot gevolg hebben een gebrek vormen. Een voorbeeld daarvan is 'spookbewoning' in het gehuurde door de verhuurder.