Wees kritisch op motivering van eigen verleende vergunning

Wees kritisch op motivering van eigen verleende vergunning

De meeste initiatiefnemers van een bouwplan stellen het op prijs als het bevoegd gezag daarover niet te kritisch is en de benodigde omgevingsvergunning daarvoor vrij eenvoudig verleent. Na vergunningverlening met de reguliere voorbereidingsprocedure mag namelijk meteen met de bouw worden begonnen. Als er bezwaarmakers op de loer liggen, doe je er als initiatiefnemer echter goed aan ook zelf kritisch te zijn op de vergunningverlening of in ieder geval rustig aan te doen met de bouw.