Bouwterrein blijft bouwterrein, behoudens tegenbewijs van inspecteur

Bouwterrein blijft bouwterrein, behoudens tegenbewijs van inspecteur

Volgens Rechtbank Noord-Holland is een bouwterrein voor de btw een bouwterrein als dit uit objectieve gegevens blijkt en de koper kan aantonen de intentie te hebben gehad bij levering het terrein daadwerkelijk als bouwterrein te gebruiken. Gerechtshof Amsterdam vindt dit een onjuiste maatstaf: het is de inspecteur die aannemelijk moet maken dat het terrein de status van bouwterrein heeft verloren.