Kroniek onteigeningsrecht 2018

Kroniek onteigeningsrecht 2018

Eén van de grootste veranderingen die de Omgevingswet teweeg zal brengen, betreft het feit dat de civiele rechter niet langer de rechtmatigheid van de onteigening zal toetsen. In de nieuwe situatie wordt die rol overgenomen door de bestuursrechter.
Bij deze toets zal de bestuursrechter hoogstwaarschijnlijk aansluiting zoeken bij de Kroonjurisprudentie, aangezien het oogmerk van de wetgever is om de toetsingscriteria van de Kroon te codificeren. Tegen die achtergrond worden in deze kroniek de belangrijkste ontwikkelingen in de Kroonjurisprudentie van de periode 1 januari 20181 januari 2019 beschreven.