ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang, niet ontvankelijk bij bestuursrechter

ABC-constructie bij vastgoedtransactie: verkoopbedrijf heeft afgeleid belang, niet ontvankelijk bij bestuursrechter

Een persoon moet een zelfstandig en eigen belang hebben dat niet is afgeleid van een ander, om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt. Dit is het leerstuk van afgeleid belang. De Raad van State oordeelde dat het vermogensrechtelijke belang van de derde partij slechts een afgeleid belang was en daarmee onvoldoende om als belanghebbende te kunnen worden aangemerkt.