Rechtspraak Europa februari 2020

Rechtspraak Europa februari 2020

Maandelijks overzicht van de rechtspraak van het EHRM en het HvJ EU, onder redactie van het Gerechtshof Amsterdam en het Landelijk Bureau Vakinhoud Rechtspraak. Circa 50 uitspraken van het Hof van Justitie en circa 30 van het Hof voor de Mensenrechten op 50 onderwerpsgebieden, van aanbesteding tot witwassen.