Handleiding toepassing EU-Handvest Grondrechten

Handleiding toepassing EU-Handvest Grondrechten

Het EU-Grondrechtenhandvest is sinds 1 december 2009 juridisch bindend en daarmee van direct belang voor ontwikkeling van Nederlands beleid en wetgeving. Het bevat rechten die bredere bescherming bieden dan de Grondwet en het EVRM. Tegelijkertijd is er onduidelijkheid over wanneer het handvest moet worden toegepast. De onderstaande handleiding bevat een beschrijving van situaties waarin nationale wetgeving en beleid aan het EU-Grondrechtenhandvest moeten worden getoetst.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen