Tewerkstellingsvergunning derdelanders niet altijd nodig?

Tewerkstellingsvergunning derdelanders niet altijd nodig?

Volgens de advocaat-generaal van het Europese Hof zou voor werknemers uit derdelanden die legaal in een andere EU-lidstaat verblijven en daar in dienst zijn van een werkgever, in Nederland geen tewerkstellingsvergunning nodig zijn als zij door hun werkgever voor werkzaamheden naar Nederland worden uitgezonden.