Oprichting Europese Arbeidsautoriteit

Oprichting Europese Arbeidsautoriteit

De Europese Commissie stelt voor om een Europese Arbeidsautoriteit in het leven te roepen. Tevens presenteerde men een voorstel om sociale bescherming op Europees niveau uit te breiden tot alle werknemers en zelfstandigen. De initiatieven gaan vergezeld van een mededeling over het toezicht op de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.