Noodwet voor no-deal-Brexit

Noodwet voor no-deal-Brexit

De regering heeft een Brexit-verzamelwet ingediend, die is bedoeld om te anticiperen op de situatie dat het VK geen lid meer is van de EU, terwijl er onverhoopt geen terugtrekkingsakkoord tot stand is gekomen. Het VK is vanaf dat moment een derde land. Bij gebreke van specifieke afspraken ten aanzien van deze relatie zullen in dat geval de standaard WTO-regels van toepassing worden op de handel tussen Nederland en het VK. Daarnaast blijft het VK onderdeel van bestaande multilaterale regimes zoals de verdragen van de Raad van Europa en de Verenigde Naties.