Binnengrens is geen buitengrens in de zin van de terugkeerrichtlijn

Binnengrens is geen buitengrens in de zin van de terugkeerrichtlijn

Het beginsel van het vrije verkeer binnen het Schengengebied brengt mee dat personen die de binnengrenzen tussen de lidstaten passeren, niet worden gecontroleerd. Een grens binnen de EU waar een vorm van grenstoezicht is heringevoerd, is evenwel niet hetzelfde als een buitengrens van de EU. Dat heeft gevolgen voor derdelanders die illegaal op het grondgebied van een lidstaat verblijven en vlakbij een binnengrens worden aangehouden.