Testeren door partners, grenzen aan het samen-passeren

Testeren door partners, grenzen aan het samen-passeren

Deze door een dochter van erflaatster ingediende tuchtklacht hield in dat erflaatster een testament heeft ondertekend dat op een verkeerde manier tot stand is gekomen en daardoor niet haar uiterste wil bevatte, nu de toegevoegd notaris niet onder vier ogen met erflaatster over haar testament heeft gesproken (terwijl daar alle aanleiding toe was), en zich bij haar advisering duidelijk heeft laten beïnvloeden door de aanwezigheid en de wensen van de partner van erflaatster. Het uitgangspunt van het hof dat de notaris met elk van partijen afzonderlijk spreekt, is echter lastig aan partners uit te leggen.