Wettelijke onderhoudsverplichting heeft voorrang op morele onderhoudsverplichting

Wettelijke onderhoudsverplichting heeft voorrang op morele onderhoudsverplichting

Op grond van artikel 1:400 BW heeft de onderhoudsverplichting jegens eigen kinderen en stiefkinderen (artikel 1:392 BW) voorrang boven andere wettelijke onderhoudsverplichtingen. Gelet op de strekking van artikel 1:400 BW moet worden aangenomen dat die voorrang ook geldt ten opzichte van morele onderhoudsverplichtingen jegens de kinderen van een nieuwe partner met wie de onderhoudsplichtige geen huwelijk of geregistreerd partnerschap is aangegaan.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen