Wanneer komen geadopteerde kinderen onder het gezamenlijk gezag van hun ouders?

Wanneer komen geadopteerde kinderen onder het gezamenlijk gezag van hun ouders?

Het BW regelt niet expliciet het ouderlijk gezag in geval van adoptie. Artikel 1:251 lid 1 BW geeft slechts als hoofdregel dat ouders samen het ouderlijk gezag over hun kind uitoefenen. Op basis daarvan wordt aangenomen dat gehuwde adoptiefouders ook gezag over hun adoptiefkind uitoefenen. Zo ook in het geval van partneradoptie. De Rechtbank Oost-Nederland ging er in dit geval desondanks van uit dat met de adoptie het gezamenlijke gezag is gegeven.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen