Pensioenverweer niet mogelijk voor echtgenoot die zelf echtscheiding verzoekt

Pensioenverweer niet mogelijk voor echtgenoot die zelf echtscheiding verzoekt

Het pensioenverweer van artikel 1:153 lid 1 BW kan weliswaar voor het eerst in hoger beroep worden gevoerd door de oorspronkelijke verweerder, maar die regel geldt niet wanneer de oorspronkelijke verweerder ook zelf in eerste aanleg de echtscheiding heeft verzocht. De echtgenoot kan wel met een beroep op artikel 1:157 lid 2 BW verzoeken om bij de vaststelling van de alimentatieverplichting rekening te houden met de behoefte aan een nabestaandenpensioen.