Hoge motiveringseisen bij beŽindiging partneralimentatie vůůr verstrijken 12-jaarstermijn

Hoge motiveringseisen bij beëindiging partneralimentatie vóór verstrijken 12-jaarstermijn

Een beslissing van de rechter die het recht op een bijdrage voor levensonderhoud (praktisch) definitief doet eindigen voordat de in artikel 1:157 lid 4 BW genoemde periode van twaalf jaar is verstreken, dient te voldoen aan hoge motiveringseisen. Terughoudendheid dient te worden betracht bij beëindiging op een datum in het verleden. Het 'afnemen' of 'vervallen' van lotsverbondenheid kan geen grond zijn voor beëindiging van de alimentatieverplichting.