Gevolgen zuiver aanvaarden: schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen voldoen

Gevolgen zuiver aanvaarden: schuld van de nalatenschap uit eigen vermogen voldoen

Erfgenamen hebben sinds 2016 de mogelijkheid om een nalatenschap alsnog beneficiair te aanvaarden, als blijkt dat er een schuld is waarmee de erfgenamen eerder niet bekend waren. De Rechtbank Gelderland heeft geoordeeld dat hieronder niet de schuld valt waarmee de erfgenaam bekend had kunnen zijn.