De ingrijpende erfrechtelijke gevolgen van gerechtelijke vaststelling van ouderschap

De ingrijpende erfrechtelijke gevolgen van gerechtelijke vaststelling van ouderschap

Uit deze uitspraak blijkt dat ook vele jaren na overlijden een reeds afgewikkelde nalatenschap wegens een gerechtelijke vaststelling van het ouderschap alsnog behoorlijk overhoop kan worden gehaald. Het kan ertoe leiden dat de oorspronkelijke erfgenamen de door hen reeds verkregen erfenis (of een deel daarvan) alsnog moeten afstaan.