Ook winstpotentieel onderneming relevant voor vaststelling partneralimentatie

Ook winstpotentieel onderneming relevant voor vaststelling partneralimentatie

De HR vernietigt een arrest van het hof omdat onvoldoende gemotiveerd is ingegaan op stellingen van de vrouw waarvan de strekking was dat bij het vaststellen van de draagkracht rekening moest worden gehouden met de winst, het winstpotentieel en het vermogen van een holdingvennootschap. De HR stelt daarbij voorop dat bij het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige niet alleen acht dient te worden geslagen op de inkomsten die de alimentatieplichtige zich feitelijk verwerft, maar ook op de inkomsten die hij zich in redelijkheid kan verwerven. (Bron: Houthoff.com)