Motiveringsplicht van notaris bij gestelde zorgplichtschending

Motiveringsplicht van notaris bij gestelde zorgplichtschending

Op de partij die stelt dat een notaris zijn zorgplicht heeft geschonden, rust een stelplicht en bewijslast. De aangesproken notaris dient evenwel voldoende feitelijke gegevens te verstrekken ter motivering van zijn betwisting dat de zorgplicht geschonden is, teneinde degene die hem aanspreekt aanknopingspunten voor eventuele bewijslevering te verschaffen. De HR bevestigt eerdere rechtspraak die behelst dat de notaris die geen aantekeningen bijhoudt en bewaart van hetgeen hij in het kader van zijn voorlichtingsplicht met betrokkene heeft besproken, mogelijk niet aan zijn motiveringsplicht kan voldoen.