Verblijfsvergunning gezin kan worden ingetrokken bij fraude

Verblijfsvergunning gezin kan worden ingetrokken bij fraude

De verblijfsvergunning van een gezin kan worden ingetrokken wanneer fraude is gepleegd, zelfs als gezinsleden niet van die fraude op de hoogte waren. Het Europese Hof van Justitie benadrukt wel dat die intrekking niet automatisch kan plaatsvinden. Nationale instanties moeten betrokken gezinsleden individueel onderzoeken en daarbij alle belangen in aanmerking nemen.