Recht op contra-expertise in geval van uithuisplaatsing

Recht op contra-expertise in geval van uithuisplaatsing

Naar aanleiding van het verzoek van de moeder om een nader onderzoek door een deskundige te gelasten, had het hof moeten onderzoeken of dit op artikel 810a lid 2 Rv gebaseerde verzoek voldoende concreet en terzake dienend was, en zo ja, of het belang van de kinderen zich tegen toewijzing van het verzoek verzette.