Artikel 4:74 BW: een erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteit

Artikel 4:74 BW: een erfrechtelijke bedrijfsopvolgingsfaciliteit

De legitieme portie heeft sinds de invoering van het nieuwe erfrecht sterk aan kracht ingeboet. Desalniettemin blijft de legitieme portie, ook nu deze verbintenisrechtelijk van aard is, een factor van betekenis wanneer de nalatenschap grotendeels bestaat uit een waardevol belang in een (familie)bedrijf. Wanneer er geen langstlevende partner is, heeft het inroepen van de legitieme portie in een dergelijke situatie tot gevolg dat er na verloop van zes maanden na het overlijden een aanzienlijke geldsom betaalbaar moet worden gesteld aan de legitimaris.