Huwelijkse voorwaarden in werking, ook al wordt huwelijk pas 11 jaar later gesloten

Huwelijkse voorwaarden in werking, ook al wordt huwelijk pas 11 jaar later gesloten

De vraag of huwelijkse voorwaarden ook kunnen worden opgenomen in andere notariële akten—zoals een notarieel samenlevingscontract—houdt de gemoederen bezig. Interessant is in dit kader een (niet-gepubliceerde) uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland. Moet sprake zijn van een op korte termijn concreet voorgenomen huwelijk om huwelijkse voorwaarden te laten werken? Volgens de rechtbank brengt het dwingend karakter van artikel 1:117 BW mee dat de huwelijkse voorwaarden op het moment van de huwelijksvoltrekking—ook al is dat ruim 11 jaar later—in werking treden.