Huwelijkse voorwaarden en onderhandse 'potovereenkomst'