Ingangsdatum alimentatie in hoger beroep

Ingangsdatum alimentatie in hoger beroep

In dit hoger beroep voerde de man aan dat de rechtbank bij de bepaling van zijn draagkracht ten onrechte geen rekening had gehouden met de premies lijfrente en AO-verzekering. Het hof koos als ingangsdatum de datum waarop de man die premies ging betalen (wijziging van omstandigheden). Daardoor ontstond voor de vrouw een terugbetalingsverplichting met betrekking tot een gedeelte van de van de reeds ontvangen kinderbijdrage.