Inkoop van zorg, de strijd om de tarieven: een nieuw hoofdstuk

Inkoop van zorg, de strijd om de tarieven: een nieuw hoofdstuk

De voorzieningenrechter heeft geoordeeld dat het beleid dat vijf zorgkantoren hebben vormgegeven voor de inkoop van langdurige zorg onrechtmatig is. De zorgkantoren wordt verboden om de inkoopprocedures voort te zetten, tenzij alsnog met deugdelijk onderzoek wordt aangetoond dat met de gehanteerde tarieven in alle gevallen wordt voldaan aan de eisen die daaraan kunnen worden gesteld.