De vraagstelling aan medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidszaken

De vraagstelling aan medisch deskundigen in arbeidsongeschiktheidszaken

Een kwalitatief goed en in rechte bruikbaar rapport van een onafhankelijke medisch deskundige in arbeidsongeschiktheidsgeschillen staat en valt met een goede vraagstelling aan de deskundige, die zich op zijn beurt bij de beantwoording van de vragen dient te beperken tot het terrein van zijn expertise. Maar worden wel de goede vragen gesteld?