Wet BOPZ: dwangbehandeling in strijd met wet als in kennisgeving eindtijdstip ontbreekt

Wet BOPZ: dwangbehandeling in strijd met wet als in kennisgeving eindtijdstip ontbreekt

Anders dan de rechtbank heeft geoordeeld, wordt de onzekerheid die ontstaat indien geen einddatum is vermeld in een kennisgeving voor dwangbehandeling volgens de Hoge Raad niet weggenomen door de omstandigheid dat dwangbehandeling ingevolge de wet niet langer dan drie maanden kan duren. De rechtbank had de daarop betrekking hebbende klacht van klaagster dan ook gegrond moeten verklaren.


Gratis verder lezen? Maak 4 weken lang kosteloos en geheel vrijblijvend kennis met Recht.nl


  • Dagelijks juridisch nieuws & jurisprudentie
  • Samenvattingen van 100 vakbladen
  • Juridische zoekmachine

Hét internetportaal voor juristen