Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken na letselschade: wie draagt de bewijslast?

Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken na letselschade: wie draagt de bewijslast?

In de letselschadepraktijk kunnen partijen nog eens van mening verschillen over de vraag of klachten na een ongeval ook daadwerkelijk het gevolg zijn van dat ongeval. Het is aan de benadeelde om, in het kader van het door hem te stellen en te bewijzen causaal verband tussen klachten en ongeval, ook te bewijzen dat er geen sprake is van pre-existente klachten en dat mogelijke alternatieve oorzaken voor de klachten ontbreken.