Wmo: maatwerk of algemene voorziening?

Wmo: maatwerk of algemene voorziening?

De Wmo 2015 maakt onderscheid tussen twee soorten voorzieningen, namelijk algemene voorzieningen en maatwerkvoorzieningen. Het is niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een voorziening kwalificeert als het één, of als het ander. Dit onderscheid is echter wel van belang voor onder meer de bekostiging van de voorziening en de voorwaarden voor gebruik ervan, zo illustreert ook de onderhavige uitspraak.