Bij 'zorgcarrousel' telkens opnieuw gevaarscriterium toetsen

Bij 'zorgcarrousel' telkens opnieuw gevaarscriterium toetsen

De Hoge Raad heeft een arrest gewezen over de beoordeling van het interne gevaarscriterium bij dwangbehandeling in geval van een zogenoemde zorgcarrousel, waarbij de patiënt van de ene naar de andere behandelaar in verschillende instellingen wordt overgeplaatst. De uitspraak is van belang, aangezien behandelaars in verschillende instellingen op een bepaalde, in het arrest voorgeschreven, manier dienen om te gaan met voortgezette dwangbehandeling van patiënten in een zorgcarrousel. Dit heeft tevens gevolgen voor de klachtmogelijkheden van de patiënt.