Wet Bopz: nogmaals de positie van de arts verstandelijk gehandicapten

Wet Bopz: nogmaals de positie van de arts verstandelijk gehandicapten

De Hoge Raad heeft een tweetal uitspraken gedaan over de positie van de arts voor verstandelijk gehandicapten. Bij geconstateerde psychiatrische problematiek van een verstandelijk gehandicapte patiënt dient een psychiater het onderzoek over te nemen of bij het onderzoek betrokken te worden.