Shockschade als vordering benadeelde partij

Shockschade als vordering benadeelde partij

Deze uitspraak is om meerdere redenen opmerkelijk: ten eerste omdat de rechtbank shockschade toekent, terwijl niet aan alle eisen is voldaan die de Hoge Raad in het Taxibus-arrest aan het toekennen van shockschade heeft gesteld. Ten tweede omdat de rechtbank aansluiting zoekt bij de normbedragen van de Wet Affectieschade. Deze wet is sinds 1 januari 2019 van kracht en heeft een beperkte kring van gerechtigden.