Verzorgingshuis mag toegangsverbod opleggen

Verzorgingshuis mag toegangsverbod opleggen

De rechtbank maakt in dit vonnis duidelijk dat een instelling als eigenaar of huurder het recht heeft om met uitsluiting van anderen gebruik te maken van zijn gebouw. Daaruit volgt dat de instelling anderen de toegang mag ontzeggen. Er zijn meer uitspraken in soortgelijke zaken, die op dezelfde wijze door de rechter werden beoordeeld.