Prioriteren in planning van zorg: een tuchtzaak met relevantie in tijden van corona

Prioriteren in planning van zorg: een tuchtzaak met relevantie in tijden van corona

Het besluit om de operatie van een (in latere instantie overleden) patiënte uit te stellen, was gebaseerd op een beredeneerde afweging van de spoedeisendheid van de situatie van een andere patiënt.
Deze tuchtuitspraak is relevant, omdat zich vanwege de coronacrisis situaties kunnen voordoen waarbij door zorgverleners prioriteiten moeten worden gesteld. Welke patiënt gaat wanneer vóór een ander? Keuzes zijn soms onvermijdelijk. Vanuit tuchtrechtelijk perspectief is het dan van belang dat een zorgverlener achteraf kan motiveren op grond van welke afwegingen keuzes zijn gemaakt.