Doorlinken van domeinnamen en het handelsnaamrecht

Doorlinken van domeinnamen en het handelsnaamrecht

Onder welke omstandigheden is het doorlinken van een domeinnaam die gelijk is aan of overeenstemt met de merk- of handelsnaam van een ander (on)geoorloofd? Het handelsnaamrecht als middel om doorlinken op internet tegen te gaan: met een groot aantal voorbeelden uit de jurisprudentie van de afgelopen 10 jaar.