De consument in het telecommunicatierecht

De consument in het telecommunicatierecht

De positie van de consument in het telecommunicatierecht is permanent in beweging. Dat is onder meer zichtbaar bij de regulering van mobiele telefonie en internet. In deze bijdrage wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste ontwikkelingen van de afgelopen jaren.
Aan de orde komen o.a. aspecten die direct te maken hebben met de contractuele relaties tussen aanbieders en consumenten: welke adressanten kent de regulering, wat zijn randvoorwaarden in de contractuele sfeer en hoe zit het met geschilbeslechting?